การเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลง การขอเปลี่ยน และคืนสินค้า ของ DAYBREAK
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ ชำรุด หรือขนาดไม่พอดี ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่เคยใส่ ซัก หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่งเติม
3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะสินค้ารุ่นเดียวกันเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะขนาด และสี
4. กรณีสินค้ารายการที่ต้องการเปลี่ยนราคาสูงกว่าราคาสินค้ารายการเดิม ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่วนต่าง และขอสงวนสิทธ์การคืนส่วนต่างกรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาต่ำกว่า
5. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณียังมีสินค้าอยู่ใน stock เท่านั้น

วิธีการเปลี่ยนสินค้า
1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ทางอีเมล์ daybreakdb.99@gmail.com และ ทาง inbox ใน Facebook Page
2. แจ้งเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ กรุณาแนบรูปส่งมาพร้อมกับข้อความ
3. ทางเราจะส่งข้อความกลับเพื่อยืนยันการรับเปลี่ยนสินค้า เมื่อได้รับข้อความยืนยันแล้วรบกวนส่งสินค้ากลับภายใน 14 วัน
4. หากการเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นจากสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ ทางเรายินดีรับผิดชอบค่าจัดส่งของให้ทั้งไปและกลับ แต่ถ้าการเปลี่ยนสินค้าเกิดขึนจากสินค้าขนาดไม่พอดี ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งของทั้งไปและกลับ
5. กรุณาส่งสินค้ากลับทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน และแจ้งเลขลงทะเบียนให้ทางเราทราบเมื่อส่งสินค้ากลับแล้ว
เมื่อทางเราได้รับสินค้า ทางเราจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่กลับไปให้ภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ หรือชำรุด ท่านต้องแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่เคยใส่ ซัก หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่งเติม
 
วิธีการคืนสินค้า
1. ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ทางอีเมล์ daybreakdb.99@gmail.com หรือ ทาง inbox ใน Facebook Page
2. แจ้งเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ กรุณาแนบรูปส่งมาพร้อมกับข้อความ
3. ทางเราจะส่งข้อความกลับเพื่อยืนยันการรับคืนสินค้า เมื่อได้รับข้อความยืนยันแล้วรบกวนส่งสินค้ากลับภายใน 14 วัน
4. หากการคืนสินค้าเกิดขึ้นจากสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ ทางเรายินดีรับผิดชอบค่าจัดส่งของคืน
5. กรุณาส่งสินค้ากลับทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน และแจ้งเลขลงทะเบียนให้ทางเราทราบเมื่อส่งสินค้ากลับแล้ว
6. เมื่อทางเราได้รับสินค้าแล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 7-14 วัน

Powered by MakeWebEasy.com